Swedenborg-Preis an Mateusz Cwik

Verleihung des Swedenborg-Preises an Mateusz Cwik (2018)

Sterbeforscher Bernard Jakoby im Swedenborg Zentrum Zürich (2006)